Deutsch Fassung
English version
Česká verze

Referenzen

Název akce: Rekonstrukce výrobny naftalen - dvoukolonový systém
Investor: Deza, a.s.
Období: 2001 - 2002
Finanční objem: 169 mil. Kč
Popis: Kompletní rekonstrukce destilační výrobní technologie naftalenu
Rozsah prací: Projekt pro stavební povolení, realizační projekt, realizace na klíč
Název akce: Rekonstrukce spouštěcí stanice dehtů
Investor: Deza, a.s.
Období: 2005 - 2007
Finanční objem: 135 mil. Kč
Popis: Nová stáčecí rampa surového dehtu splňující ekologické požadavky
Rozsah prací: Realizační projekt, realizace na klíč
Název akce: Filmová odparka
Investor: Deza, a.s.
Období: 1997 - 1998
Finanční objem: 62 mil. Kč
Popis: Nová technologická jednotka pro úpravu a zvýšení kvality smoly
Rozsah prací: Projekt pro stavební povolení, realizační projekt, realizace na klíč
Název akce: IV. linka výroby antrachinonu
Investor: Deza, a.s. - závod Otrokovice
Období: 2007 - 2008
Finanční objem: 71 mil. Kč
Popis: Nová technologická linka výroby antrachinonu
Rozsah prací: Projekt pro stavební povolení, realizační projekt, realizace na klíč
Název akce: Překladiště smoly v Polsku
Investor: Deza Polska
Období: 1997 - 2001
Finanční objem: 180 mil. Kč
Popis: Výstavba nového terminálu tekuté smoly z automobilních cisteren na lodě
Rozsah prací: Realizační projekt, dozor investora
Název akce: Generální oprava dehtové kolony C 260.3
Investor: Deza, a.s.
Období: 2004
Finanční objem: 25 mil. Kč
Popis: Výměna spodní a horní části destilační kolony včetně vestavby
Rozsah prací: Realizační projekt, realizace na klíč
Název akce: objekt Hasičského záchranného sboru Valašské Meziříčí
Investor: HZS Zlínského kraje
Období: 1998 - 2001
Finanční objem: 50 mil. Kč
Popis: Víceúčelový objekt záchranného systému
Rozsah prací: Studie, projekt pro stavební povolení, realizační projekt, projekt interiérů, technický dozor
Název akce: Přístavba závodu THONA Uničov
Investor: Thona s.r.o.
Období: 2001 - 2002
Finanční objem: 65 mil. Kč
Popis: Přístavba výrobního závodu, vč. administrativy, komunikací, sítí a pod.
Rozsah prací: Projekt pro stavební povolení, realizační projekt, realizace na klíč

Nahoru

Ostatní referenční akce

DEZA, a. s., Valašské Meziříčí Finanční objem
Likvidace exhalací ve výrobně naftalenu 75.5 mil. Kč
Intenzifikace výroby chemických specialit (antracenová kolona - rekonstrukce) 60,0 mil. Kč
Intenzifikace výroby těžkých aromátů 61,5 mil. Kč
GO výtlaku z laguny a napájení objektu 835 18,5 mil. Kč
Rekonstrukce DW pece 5,5 mil. Kč
Filtrace surového DOP 8,0 mil. Kč
Náhrada dowthermové pece 37,0 mil. Kč
Výroba karbazolu na antracenové koloně 36,0 mil. Kč
Zprovoznění karbazolové kolony 42,0 mil. Kč
Měření průtoku spalin + FM 2,8 mil. Kč
Optimalizace spalovny 39,0 mil. Kč
Výměna čerpadel G- 12AB 4,0 mil. Kč
Úspora energií při zpracování benzolu 64,0 mil. Kč
Rekonstrukce objektů skladů - administrativních a sociálních prostorů 12,0 mil. Kč
Skladové hospodářství Benzol 48,0 mil. Kč
Filtrační stanice kalů (projekt) 39,0 mil. Kč
Oprava cechovny "Dehet" - projekt + dodávka 18,0 mil. Kč
Výroba fenolů část technologická 15,0 mil. Kč
Spalovna průmyslových odpadů 10 kt/rok 380,0 mil. Kč
Zamezení úniku exhalací na benzolce 75,0 mil. Kč
Manipulační plocha - Ostrava 6,0 mil. Kč
Dekontaminační plocha DEZA, a. s. 4,0 mil. Kč
Rafinace fluorenu a pyrenu 12,0 mil. Kč
Sanační čerpání Ostrava - I. etapa 8,0 mil. Kč
Rozšíření granulovaných výrobků 12,0 mil. Kč
Pytlovací váhy naftalen 2,0 mil. Kč
Zvýšení životnosti článků rafinérů 4,0 mil. Kč
Odhlučnění kotlů K7, K6, K8 1,8 mil. Kč
Desorpce benzolu II. etapa 14,0 mil. Kč
Potrubí zasolené vody z CHÚV 4,0 mil. Kč
Potrubí biologicky vyčištěné vody 3,0 mil. Kč
Ochrana podzemních vod - hloubkové vrty 8,0 mil. Kč

Nahoru

Organik Otrokovice Finanční objem
Intenzifikace výroby změkčovadel 45,0mil. Kč
Pilotní a oxidační reaktor pro výrobu antrachinonu 14,0 mil. Kč
Diskové kondenzátory antrachinonu  
Neutralizační a separační zařízení pro čištění odpadních vod 15,0 mil. Kč
Čištění koncových plynů z výroby antrachinonu 24,0 mil. Kč
Rekonstrukce III. linky 16,0 mil. Kč
Požární a zabezpečovací systém kondenzačních komor 4,0 mil. Kč
Instalace vzduchových dmychadel 3,0 mil. Kč
Vývoj výroby fluorenonu v provoze Organik 6,5 mil. Kč
Mletí antrachinonu v provoze Organik 5,0 mil. Kč

Nahoru

Referenční akce pro CS CABOT, s. r. o., Valašské Meziříčí Finanční objem
Zadání stavby CARBON BLACK PLANT včetně zajištění všech stavebních povolení 1 500,0 mil. Kč
Projekt včetně realizace příjezdové komunikace a vjezdu do areálu 4,0 mil. Kč
Přípravu staveniště - hrubé terénní úpravy 6,0 mil. Kč
Projekt zařízení staveniště 12,0 mil. Kč
Projekt železničních přípojek č. 216, 216a, kolej č. 217 8,0 mil. Kč
Projekt včetně realizace TIE - INs Mechanical 11,0 mil. Kč
TIE - INs Eletrical 6,0 mil. Kč
Projekt včetně realizace rekonstrukce PTR 5 pro napájení IV. a V. linky sazí 4,0 mil. Kč
Regulační stanice zemního plynu pro IV. a V. linku sazí 6,0 mil. Kč
Projekt včetně realizace telefonních přípojek pro zařízení staveniště, administrativní budova DEZA - administrativní budova CS CABOT 2,0 mil. Kč
Projekt včetně realizace opravy a zvýšení stěn skladů surovin 3,0 mil. Kč
Projekt včetně realizace stáčecí rampy pyrolyzních olejů 12,0 mil. Kč
Projekt včetně realizace instalace paletizérů fy CABOT na lince III.sazí 14,0 mil. Kč
Projekt včetně realizace kabelového propojení požární ústředny CABOT a pož.útvaru DEZA 3,0 mil. Kč
Instalace mikromlýnu - V. linka sazí 18,0 mil. Kč
Administrativní a sociální budova CS CABOT 42,0 mil. Kč
Projekt rekonstrukce skladu sazí obj.125 15,0 mil. Kč
Projekt včetně realizace kondenzátního hospodářství v areálu CS CABOT 4,0 mil. Kč
Projekt včetně realizace skladu olejů, barev a kusového materiálu 8,0 mil. Kč
Mostní silniční váha a komunikace 8,0 mil. Kč
Pytlovací linka, skladovací hala 16,0 mil. Kč
Kompresor HPA 8,0 mil. Kč
Rozšíření rozvodny v U13 a přemístění frekvenčních měničů 5,9 mil. Kč
Přeložení kabelů z podzemních kanálů na mosty 2,1 mil. Kč
Nový napájecí přívod pro MCC02 (U16) 1,9 mil. Kč

Nahoru

Referenční akce pro další investory Finanční objem
Přístavba výrobního závodu CIE Valašské Meziříčí 110,0 mil. Kč
MP Krásno – Přeložka parovodu 1,2 mil. Kč
CEVA Prachovice - Rekonstrukce palivového hospodářství 11,0 mil. Kč
CEVA Prachovice - Cementářské pece 16,0 mil. Kč
Galena a. s. Opava - Komárov - Cyclosporin CS-A 112,0 mil. Kč
Galena a. s. Opava - Komárov - Anacid, obj. 801 16,0 mil. Kč
Moravskoslezská elektromontážní a. s. Frýdek Místek - Trafodílna a opravny tramsformátorů 32,0 mil. Kč
Pal Magneton, Kroměříž - Katalytické spalování 8,0 mil. Kč
Tenisová hala ve Valašském Meziříčí 21,8 mil. Kč
Golfové hřiště v Rožnově pod Radhoštěm 17,6 mil. Kč

Nahoru

Copyright © 2009 PRODEZ, a.s. | Created by Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   Valid CSS!