inženýrská činnost

Naši engineeringovou skupinu tvoří bezmála 10 odborníků ze všech oblastí naší činnosti.

  • Konzultace postupu zajištění projektového záměru k realizaci s investorem
  • Komunikace (jednání) se stavebními úřady
  • Komunikace (jednání) s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení (hygiena, hasiči, památkáři, vodárny, plynárny, odbory dopravy, životního prostředí atd.)
  • Zajištění schvalovacích dokladů – od územního rozhodnutí, stavebního povolení, případně ohlášení stavby až po kolaudační souhlas
  • Celková koordinace projekčních prací
  • Zajištění podání žádostí o dotace z různých dotačních programů
  • Zajištění dozorování staveb – autorský dozor projektanta, technický dozor investora
KONTAKT

Ředitel společnosti: Ing. Vladimír Koubek
Tel.: +420 571 694 310
Email: [email protected]