projekční SKUPINA

Naši projekční skupinu tvoří více než 16 projektantů. Ke své práci využívají nejmodernější software a hardware.

Mnohaleté zkušenosti většiny z nich a práce pro renomované zákazníky jsou zárukou vysoké kvality poskytovaných služeb a řešení.

01a

oddělení strojní

 • Návrh a výpočet hydraulických dopravních okruhů.
 • Návrh a výpočet topných soustav.
 • Návrh a výpočet chladících okruhů.
 • Chemicko – technologické výpočty a návrhy.
 • Návrh, výpočet a konstrukce tlakových i netlakových nádob.
 • Návrh, výpočet a vývoj prototypových zařízení.
KONTAKT

Vedoucí oddělení: Ing. Jiří Bureš
Tel.: +420 571 694 364
Email: [email protected]

01b

oddělení stavební

 • Návrhy výrobních a skladovacích objektů.
 • Návrhy administrativních a sociálních zařízení.
 • Návrhy ocelových a železobetonových konstrukcí.
 • Návrhy občanské výstavby.
 • Návrhy inženýrské výstavby.
 • Návrhy speciálních staveb.
KONTAKT

Vedoucí oddělení: Jakub Střílka
Tel.: +420 571 694 354
Email: [email protected]

01c

oddělení elektro

 • Určování vnějších vlivů a prostorů s nebezpečím výbuchu – Vypracování protokolu.
 • Návrh a dimenzování elektrického napájení stavby (technologie).
 • Návrh motorové elektroinstalace, včetně ovládání a řízení frekvenčních měničů.
 • Návrh a výpočet umělého osvětlení.
 • Specifikace zařízení a provedení elektroinstalace do prostředí s nebezpečím výbuchu.
KONTAKT

Vedoucí oddělení: Ing. Pavel Markusík
Tel.: +420 571 694 330
Email: [email protected]

01d

oddělení mar

 • Návrhy řídicích systému DCS, PLC, PAC, DDC.
 • Návrhy polní instrumentace ve shodě s protokolem o určení vnějších vlivů.
 • Návrhy vizualizací a SCADA řešení kompletní technologie.
 • Implementace všech zmíněných návrhů do projektové dokumentace.
 • Zpracování rozpočtu dle projektové dokumentace.
KONTAKT

Vedoucí oddělení: Ing. Tomáš Drábek
Tel.: +420 571 694 316
Email: [email protected]