Řešení odtahu exhalací z pěti palivových tanků

Investor/zákazník:

Lhoist Group/Vápenka Čertovy schody a.s.

Období:

2010

Popis:

Splnění legislativních a bezpečnostních požadavků souvisejících se sběrem a odtahem exhalací ze skladování hořlavých látek a připojením na jejich likvidaci.

Rozsah prací:

Studie proveditelnosti, projektová dokumentace pro realizaci.