Využití nového paliva HGD 30°FP

Investor/zákazník:

Lhoist Group/Vápenka Čertovy schody a.s.

Období:

2010

Popis:

Přechod pecí na ekonomicky výhodné nové palivo.

Rozsah prací:

Studie proveditelnosti, projekt pro realizaci, DOPV.